کارشناس تست نرم افزار

نرم افزار و فناوری اطلاعات
تهران , تهران

کارشناس تست نرم افزار

گروه :   نرم افزار و فناوری اطلاعات
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

حقوق ماهیانه:   توافق با کارفرما

شرح شغل

  تست نرم افزار مطابق بیزینس ها و فرآیندهای اجرایی نرم افزار


مستندسازی سناریو تست و کاربری سیستم


تهیه گزارش از تستهای انجام شده و نتایج آن


آشنا با تست Functional و Non functional


توانایی مستندسازی


توانایی بالا در شناسایی و حل مسائل


قابلیت برقراری ارتباط موثر با دیگران